Postimet e fundit

Falja
Falja - E Diela e të Lidhurit të Djathit
Falja (E Diela e të Lidhurit të Djathit) – Atë Aleksandër Shmeman Tanimë kemi mbërritur në ditët...
Read More
Djalit Plëngprishës
Kthimi nga mërgimi - E Diela e Djalit Plëngprishës
Të dielën e tretë të parapërgatitjes për Kreshmën e madhe dëgjojmë shëmbëlltyrën e Djalit Plëngprishës...
Read More
Triodi
Triodi i Shenjtë: Rrugëtim drejt Pashkës
Qëllimi i Kishës sonë të shenjtë është të ftojë çdo njeri drejt shpëtimit, duke i siguruar atij të gjitha...
Read More
Përulësia
Përulësia - Atë Aleksandër Shmeman
Përulësia: E Diela e Tagrambledhësit dhe e Fariseut – Atë Aleksandër Shmeman E Diela pasardhëse...
Read More
Krishtlindja
"Krishtlindja po afron...” Jerond Emilian Simonopetriti
Siç e dini, himnet parakremtuese të Krishtlindjes nisin që më njëzet dhjetor. Pra, Kisha e ka rregulluar...
Read More
Kungimi Hyjnor
Kungimi Hyjnor: mrekulli e vazhdueshme - Atë Barnaba Giagkou
–  Ku ta gjej Perëndinë? – pyeste hoshte dikush. – Si të më shfaqet Perëndia? Si ta fitoj jetën...
Read More
Ngjallja e Krishtit
Ngjallja e Krishtit i jep kuptim kohës në botën e rënë
Çfarë është koha? Çfarë është ajo që duhet të “shenjtërohet” dhe në ç’mënyrë do të “shenjtërohet”? Koha...
Read More
Shpirt të Shenjtë
Të gjithë u pagëzuam me të njëjtin Shpirt të Shenjtë
Ai që i bashkon të gjitha në Trupin e Krishtit është Ngushëllimtari: “Të gjithë ne u pagëzuam me të njëjtin...
Read More